บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566!
หากสามารถทำงานได้ดี…บริษัทจะพิจารณารับเป็นพนักงานประจำทันที

>> ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.IT Support
2.เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
3.เจ้าหน้าที่บัญชี

>> สาขาที่เปิดรับสมัคร
1.นักศึกษาที่กำลงัศึกษาระดับชั้นป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.นักศึกษาที่กำลงัศึกษาระดับชั้นป.ตรี ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี

>> สิ่งที่คุณจะได้รับ
– คุณจะได้เรียนรู้งานจากพี่ๆ ผู้มีประสบการณ์คอยสอนงานให้อย่างใกล้ชิด
– มีเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างฝึกงานแล้วแต่กรณี เช่น กรณีออกต่างจังหวัด
– คุณจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงาน(หลังจากผ่านการฝึกงาน)

>> ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้นักศึกษาส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย โดยระบุระยะเวลาในการฝึกงานและงานด้านที่ต้องการฝึกงานมาที่อีเมล์ hr@itbtthai.com หรือ โทร. 02-1014461 กด 3
2. หากนักศึกษามีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา(พิจารณาจาก Resume) ฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ เมื่อบริษัทฯ พิจารณารับเข้าฝึกงาน ให้นักศึกษานำหนังสือจากสถาบันการศึกษา ส่งมาที่บริษัทด้วยตนเอง โดยระบุระยะเวลาการฝึกงานตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษากำหนด

 

________________________________________

รีวิวจากนักศึกษาฝึกงานรุ่นพี่

นักศึกษาฝึกงานมทร.ธัญบุรี : “ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลให้ความรู้ต่างๆแก่น้องๆทุกคน ขอบคุณประสบการณ์ที่ดีและมิตรภาพดีๆระหว่างการฝึกงานในครั้งนี้ พี่ๆทุกคนใจดีเป็นกันเองและน่ารักมากๆ สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยให้คำปรึกษาในหลายๆด้าน พวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในครั้งนี้ไปต่อยอดในการทำงานในภายภาคหน้า” 

ชานุ สิทธิอำพรพรรณ ม.เทคโนโลยีมหานคร : “รู้สึกดีใจที่ได้มาฝึกงานที่บริษัท ITBT ชอบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในที่ทำงาน ไม่ค่อยวุ่นวาย มีวิว ทิวทัศน์ที่ดี และได้อยู่ร่วมกับพี่ๆที่มีความชำนาญในด้าน IT และด้าน Data หรือจะเป็น Network พี่ๆก็ยังสามารถสอนงานได้อย่างดีเยียม ได้เรียนรู้วิชาต่างๆเกี่ยวกับ Computer ได้ลองเล่นและได้ลองปฏิบัติงานจริง ได้ลง Site จริงและได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ผมมองว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองและยังเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองได้มากขึ้นจากบริษัทฯ”