เปิดรับสมัครพนักงานบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.ตำแหน่ง Sale Project 
รูปแบบจ้างงาน : พนักงานประจำ
วุฒิการศึกษา : ป.ตรีไม่จำกัดสาขา
เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
เงินเดือน : 15,000 – 30,000 บาท
ทำงาน 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ
ดูแลงานขายโครงการ-จัดทำแผนและกำหนดแผนการทำงานให้กับบริษัทรวมทั้งจัดทำใบเสนอราคา
ติดตามงานและรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ(Presentation)
ทำ Cash Flow เบื้องต้นสำหรับสนับสนุนการขายและการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโครงการ
เก็บข้อมูลในแต่ละโครงการจากลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขายโครงการ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

2.ตำแหน่ง IT Support 
นั่งประจำ Site งานของลูกค้าในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
รูปแบบจ้างงาน : พนักงานประจำ
วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาอื่นๆทางคอมพิวเตอร์
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ยินดีรับเด็กจบใหม่!
เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000  บาท
ทำงาน 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับลูกค้า
ติดตั้ง อัพเดทโปรแกรม ลงวินโดว์ให้กับ ลูกค้าให้สามารถใช้งานได้
ประสานงาน แก้ไขปัญหา Hardware, Software, E-mail, Internet, Printer, Scanner
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
พื้นที่ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร หรือนนทบุรี หรือปทุมธานั

3.ตำแหน่ง Network Engineer 
นั่งประจำ Site งานของลูกค้าในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
รูปแบบจ้างงาน : พนักงานประจำ
วุฒิการศึกษา : ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/โทรคมนาคม/ระบบเครือข่าย
หรือสาขาอื่นๆทางคอมพิวเตอร์

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ยินดีรับเด็กจบใหม่!
เงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท
*หากมีใบ Cetifications CCNA,Comtia หรือใบ Certification ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ : 

– ทำงาน 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
ปรับเงินเดือนประจำปี
โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ค่าล่วงเวลา
เสื้อพนักงาน
ประกันสังคม
ท่องเที่ยวประจำปี

*** สนใจร่วมงานกับเราให้ส่ง Resume มาที่ : Email
: hr@itbtthai.com

ใบสมัครงาน