Data Center/Server Room

.

ทีมงานบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการจัดสเปคอุปกรณ์เพื่อวางระบบเครือข่าย(Network) ที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า เรามีบริการออกแบบ ปรับปรุง(Renovate) วางระบบห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าห้องเซิฟเวอร์(Server Room) และให้บริการบำรุงรักษาในรูปแบบของสัญญาจ้างสำหรับหน่วยงาน สำนักงาน องค์กรต่างๆ จากผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญในด้านการวางระบบ ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย Data Center ที่มากประสบการณ์ และมีใบ Certifications ด้านคอมพิวเตอร์การรันตีความรู้และความสามารถ

ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าห้องเซิฟเวอร์(Server Room) เป็นห้องที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อใช้สำหรับเป็นที่เก็บ Server ขนาดเล็ก  จนถึงขนาดใหญ่ที่ใช้ปริมาณข้อมูลมากๆ  โดยมุ่งเน้นให้ Server ทำงานได้ดีและเสถียรมากที่สุด เพื่อทำให้การส่งข้อมูลและสื่อสารทำได้สะดวกขึ้น ซึ่งห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) ได้กลายมาเป็นหัวใจหลักของแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่

โครงสร้างหลักของห้อง DATA CENTER

 1. ระบบระบายความร้อนหรือระบบแอร์ ที่มีการควบคุมความชื้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าสถิตได้
 2. ระบบยกพื้น หรือระบบสายจากฝ้า เป็นเทคนิคการเดินสาย ที่จะแบ่งรางระหว่างไฟฟ้ากับข้อมูล เพื่อไม่ให้สัญญาณเข้ามารบกวนกัน
 3. ระบบไฟฟ้าและการสำรองไฟ ติดตั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติได้ (เช่น จากความบกพร่องของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเอง หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ฝนตกฟ้าคะนอง พายุฝน หรือจากการรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ) ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติในแต่ละประเภท อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้
 4. ระบบ Access control เป็นระบบควบคุมการเข้าออก เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเช้ามาในระบบ เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบได้ และเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลให้ทราบว่ามีใครเข้ามาในระบบบ้าง
 5. ระบบรักษาความปลอดภัย การเข้าออกห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center) จำเป็นจะต้องติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพราะว่าห้องห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) เป็นห้องที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด อย่างเช่น ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก หรือระบบสแกนม่านตา เป็นต้น
 6. ระบบดับเพลิง ใช้เมื่อเกิดปัญหากรณีไฟไหม้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญขององค์กรจะไม่สูญหาย
 7. ระบบกันไฟ เป็นระบบป้องกันไฟจากภายนอก และป้องกันน้ำที่เป็นระบบดับเพลิงภายนอก
 8. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Server กับ Data Center ได้อย่างรวดเร็ว และเมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คำแนะนำในการสร้างห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center)

1.อากาศในห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอยู่ที่ 20-22 องศา และจะทำการปล่อยความเย็นมาทางด้านล่างไปยังตู้ Rack เพื่อไล่ความร้อนขึ้นด้านบน
2.ปรับมุมหรือหันตู้ Rack ให้ตรงช่องแอร์ที่มีความเย็นส่งถึง ห้ามวางตู้ Rask ไว้ใต้แอร์ (เพื่อกันน้ำหยดใส่ และอุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหาย)
3.ถ้าไม่มีระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์ ควรติดตั้งแอร์ 2 ตัว เพื่อทำงานสลับกัน และเพื่อใช้เป็นตัวสำรองเวลาอีกตัวนึงเสีย
4.การควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง  ให้ติดตั้งเทอโมมิเตอร์ที่ผ่านการ Calibrate ใช้วัดความชื้นและแสดงค่าอุณหภูมิ min-max มีการจดบันทึกอุณหภูมิประจำวัน ถ้าเทอโมมิเตอร์เป็นแบตเตอรี่ จะต้องตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าหมดหรือไม่
5.จัดทำแผน MA ทำความสะอาดแอร์ เดือนละ 1 ครั้งหรือเดือนละ 3 ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพแอร์ และเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานรายงานทุกครั้งที่เข้าทำความสะอาด

มาตรฐานของ Data Center
สามารถแบ่งออกมาได้เป็น Tier โดยมีทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้

Tier 1 ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.671% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ ‘ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 28.8 ชั่วโมง แต่ไม่มีระบบทำงานสำรอง
Tier 2 ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.741% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ ‘ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 22 ชั่วโมง โดยต้องมีระบบทำงานสำรองด้วย
Tier 3 ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.982% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ’ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 1.6 ชั่วโมง โดยต้องมีระบบทำงานสำรอง มีไฟฟ้าสำรอง และช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำรอง
Tier 4 ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.995% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ’ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 24 นาที โดยต้องมีระบบทำงานสำรอง มีไฟฟ้าสำรอง ช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำรอง และทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบใน IDC ก็ต้องมีตัวสำรอง เช่น ระบบแอร์ ระบบดับเพลิง ฯลฯ

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

หากท่านไม่สะดวกที่จะทำเองหรือขาดผู้เชี่ยวชาญ ท่านไม่ต้องกังวลเพราะเรามีโซลูชั่นแบบครบวงจรให้ท่านเลือกโดยเราจะทำให้ตั้งแต่เริ่มให้คำแนะนำ วางแผน เลือกอุปกรณ์และระบบที่เหมาะสมติดตั้งให้กับองค์กรของท่าน โดยขึ้นตอนการดำเนินงานของเรามีดังนี้
1.บริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้าไปสำรวจหน้างานเพื่อประเมินราคา
2.ออกแบบจุดติดตั้ง และการวางระบบต่างๆเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา
3.เมื่อลูกค้า Approve แบบแล้ว เราจะทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ และวางแผนการทำงาน
4.เริ่มดำเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ลูกค้า

บริการหลังการขาย

1.เราจะส่งพนักงาน On-Site เข้าดำเนินการเข้าตรวจเช็คความปกติในการทำงาน ของ Server ในห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) รวมทั้งคอยอัพเดทโปรแกรม และข้อมูลให้ลูกค้าเพื่อป้องกันไวรัส หรือมัลแวร์ต่างๆ
2.เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าตลอ 24 ชั่วโมง ผ่านเบอร์ Hotline สายด่วน
3.หลังจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ของเราจพทำรายงานให้กับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของหน่วยงาน

การขอใบเสนอราคา

 • แจ้งรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หรือหน่วยงาน ชื่อโครงการ(ถ้ามี) อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับ
 • แจ้งรายละเอียด(พอสังเขป) พร้อมแนบภาพถ่าย(ถ้ามี)
 • ส่งรายละเอียดมาได้ 3 ช่องทางได้แก่
  • ทางอีเมล์ service@itbtthai.com
  • ทาง Line ID : @itbtthai (มี @ ด้านหน้า)
  • หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง
 • หากไม่สะดวกตามช่องทางข้างต้น ท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่ เบอร์ 02-1014461 หรือ สายด่วน 091-7598087
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประเมินราคา และแจ้งกลับภายใน 3-7 วันทำการ

  มาตรฐานที่บริษัทได้รับ
  Contact Us

  บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ที่อยู่ : 170/372 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด
  อำเภอเมืองปทุมธานี
  จังหวัดปทุมธานี 12000
  Tel/Fax : 02-1014461
  Hotline 24 ชม. : 091-7598087
  Email : service@itbtthai.com
  Line ID : @itbtthai (มี @ ด้านหน้า)
  Fanpage : ITBT Technology Solutions System

  office hours

  วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์
  ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
  เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  – คุยกับทีม IT Support  By AI  ITBT

  DBD Registered

  Copyright 2020 © ITBT Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Allow All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save