Maintenance Air Conditioning Systems

.

ทำไมต้องบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ Data Center รวมทั้งระบบแอร์ภายในอาคาร?

เครื่องปรับอากาศหรือแอร์ ก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นที่มีวันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หากช่วงไหนอากาศร้อนเปิดแอร์ทั้งวันตัวเครื่องก็ยิ่งต้องทำงานหนัก ถ้าคุณไม่ใส่ใจดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ อาจสร้างปัญหาตามมาได้มากมายกับการทำงานของอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงส่งผลกระทบกับการทำงานของคนทั้งองค์กร และเพื่อคงประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อความปลอดภัยของระบบปรับอากาศในอาคาร ควรมีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบและองค์ประกอบแต่ละส่วนพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และเพิ่มอายุการใช้งานของระบบปรับอากาศภายในอาคารด้วย

วิธีบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน

ปัจจุบันมีมลภาวะและสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งความร้อน ควันพิษ ฝุ่นละออง เครื่องปรับอากาศหรือแอร์นั้นจึงมีสิ่งสกปรกมากมาย การบำรุงรักษาแค่เพียงแค่ปีละอย่างน้อย 1-2 ครั้ง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศไปได้มาก ซึ่งขั้นตอนการดูแลเบื้องต้นที่สามารถทำได้นั้นมีดังต่อไปนี้
1. ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถจ่ายความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและจ่ายความเย็นได้ตลอดเวลา
2. ควรทำความสะอาดแผงท่อทำความเย็น ทุกๆ 6 เดือน
3. ควรทำความสะอาดแผงท่อระบายความร้อนทุกๆ 6 เดือน เพื่อสามารถนำความร้อนในห้องออกไปสู่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรทำความสะอาดพัดลมแอร์ เพื่อเอาฝุ่นละอองที่จับแน่นออกไป (ลักษณะจะเป็นแผ่นแข็งๆ ที่จะติดอยู่ตามซี่ใบพัด) ควรทำทุกๆ 6 เดือนเพื่อพัดลมจะมีสมรรถนะที่ดีอยู่ตลอดเวลา
5. ตรวจสอบความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นสารทำความเย็นรั่วจะต้องทำการแก้ไขโดยเร็ว หรือฉนวนหุ้มท่อของสารทำความเย็นฉีกขาดก็ควรเปลี่ยนหรือแก้ไขเสีย เพราะนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้แอร์ไม่เย็นนั่นเอง

ระบบปรับอากาศภายในอาคารมีกี่ประเภท?

1.Water Cooled Chiller

ระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการทำความเย็นปริมาณมาก ประกอบด้วยอุปกรณ์คือปั๊มน้ำเย็น ปั๊มน้ำระบายความร้อน หอผึ่งเย็น และอุปกรณ์จ่ายลมเย็น มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศ แต่มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเพราะต้องติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หรือเครื่องสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump) ควบคู่ด้วย

2.Air Cooled Chiller

ระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เป็นระบบที่เล็กกว่า Water Cooled Chiller และแตกต่างกันที่การระบายความร้อน เป็นระบบที่ใช้อากาศในการระบายความร้อนเป็นหลัก เหมาะกับการติดตั้งบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด มีอุปกรณ์คือปั๊มน้ำเย็นและอุปกรณ์จ่ายลมเย็น

3.Absorption Chiller

ระบบปรับอากาศโดยใช้วิธีการดูดซึมไอเสียของไอน้ำนำมาเป็นพลังงานให้เครื่องทำความเย็น เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพลังงานความร้อนเหลือทิ้งปริมาณมาก เป็นวิธีที่ใช้น้ำเป็นสารทำความเย็นหลัก จึงประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.Cooling Tower

คูลลิ่งทาวเวอร์หรือหอหล่อความเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบปรับอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่อย่างห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือโรงแรม มีวิธีการทำงานที่แตกต่างจาก Chiller แต่ก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายอากาศรวมถึงใช้ทำงานร่วมกับระบบ Chiller ที่ใช้น้ำเป็นตัวระบายความร้อนหลักอีกด้วย โดยคูลลิ่งทาวเวอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลง พร้อมที่จะใช้ในการหมุนเวียนกลับไปใช้ในระบบปรับอากาศต่อไป เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้ระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคูลลิ่งทาวเวอร์สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

4.1 ระบบเปิด เป็นระบบที่น้ำระเหยตัวจากการระบายความร้อน สามารถสัมผัสอากาศภายนอกได้จึงมีโอกาสปนเปื้อนสิ่งสกปรก หากให้ระบบเปิดควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง

4.2 ระบบปิด เป็นการทำให้ความร้อนของน้ำถ่ายเทผ่านผนังของระบบออกไปยังอากาศภายนอกโดยที่น้ำไม่ได้สัมผัสอากาศโดยตรง จึงทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อน แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าระบบเปิด

บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์ภายในห้อง Data Center รวมไปถึงระบบแอร์ภายในอาคารโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง ซึ่งรูปแบบการให้บริการของเรามีดังนี้

 • มีกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างงานและให้บริการ
 • มีการส่งพนักงานเข้าบริการตรวจเช็คอุปกรณ์เป็นประจำทุกเดือนที่ของท่าน หรือบริการบำรุงรักษาที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเมื่อถึงเกณฑ์กำหนด
 • มีพนักงานคอยรับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ หรือแจ้งปัญหาผ่านระบบ E-Service ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการและแก้ไขปัญหารวดเร็ว ภายใน 4-6 ชั่วโมง กรณีฉุกเฉินในกรุงเทพและปริมณฑล

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

 • ตรวจปริมาณน้ำยา และเติมให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบการทำงานของตัวเครื่อง อุณหภูมิ การรั่วซึม แรงดัน ระบบไล่อากาศ
 • ล้างทำความสะอาดตัวเครื่องตามที่ระบุไว้ในสัญญาการจ้างงาน
 • ตรวจสอบอื่นๆตามความจำเป็นในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบปรับอากาศ (Preventive Maintenance)

การขอใบเสนอราคา

 • แจ้งรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หรือหน่วยงาน ชื่อโครงการ(ถ้ามี) อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับ
 • แจ้งรายละเอียดความต้องการในการบำรุงรักษา พร้อมแนบภาพถ่าย(ถ้ามี) หรือ TOR
 • ส่งรายละเอียดมาได้ 3 ช่องทางได้แก่
  • ทางอีเมล์ service@itbtthai.com
  • ทาง Line ID : @itbtthai (มี @ ด้านหน้า)
  • หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง
 • หากไม่สะดวกตามช่องทางข้างต้น ท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่ เบอร์ 02-1014461 หรือ สายด่วน 091-7598087
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประเมินราคา และแจ้งกลับภายใน 3-7 วันทำการ

  มาตรฐานที่บริษัทได้รับ
  Contact Us

  บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ที่อยู่ : 170/372 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด
  อำเภอเมืองปทุมธานี
  จังหวัดปทุมธานี 12000
  Tel/Fax : 02-1014461
  Hotline 24 ชม. : 091-7598087
  Email : service@itbtthai.com
  Line ID : @itbtthai (มี @ ด้านหน้า)
  Fanpage : ITBT Technology Solutions System

  office hours

  วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์
  ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
  เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  DBD Registered

  Copyright 2020 © ITBT Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Allow All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save