รู้ได้อย่างไรว่าแบเตอรี่เครื่องสำรองไฟ(UPS) เสื่อมสภาพ? 1. ทดลองดึงปลั๊กเครื่องสำรองไฟ(UPS) ออกตรงๆ แล้วดูว่าเครื่องยังสำรองไฟอยู่ไหม ซึ่งถ้าไม่และเครื่องไม่ได้ฟ้อง Over Load  และยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันแนะนำให้ส่งเคลมกับตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ถ้า ฟ้อง Over Load ควรซื้อตัวใหม่หรือเปลี่ยนเบตเตอรี่ 2.  ถ้าไฟกระชากอาจต้องทำใจ เพราะเครื่องสำรองไฟ(UPS)  บางรุ่นทนไฟกระชากได้ไม่มาก หากไฟกระชากมาเต็มๆเครื่องสำรองไฟ(UPS) ก็ดับได้เหมือนกัน อาจแก้ได้โดยไปหาปลั๊กกันไฟกระชากมาต่อเพิ่ม สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อสำรองไฟ (UPS) สาเหตุของแบตเสื่อมสภาพ เกิดขึ้นได้หลากหลาย ซึ่งการเสื่อมสภาพเร็วหรือช้าจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าร้อนจะเสื่อมไวกว่าเย็น โดนรวมแล้วแบตจะมีการหมดอายุการใช้งาน 1.5-2 ปี แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟเครื่องจักร ที่ออกแบบมาสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตามอายุไขของมัน เคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งาน 1.  ปิดเครื่องสำรองไฟทุกครั้งหลังสิ้นสุดการใช้งานของแต่ละวัน   2. เมื่อเกิดไฟตก ไฟกระชาก หรือไฟดับ เครื่องสำรองไฟจะจ่ายไฟเลี้ยงให้เรามีเวลาในการบันทึกข้อมูลได้ เวลาในการสำรองข้อมูลจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องรุ่นนั้น ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ทั้งเรื่องของเวลาสำรองไฟและราคา 3. การต่อสายเข้ากับเครื่องสำรองไฟ จำเป็นต้องต่อให้ถูกช่อง เพราะบางช่อง เช่น Printer จะป้องกันแค่ไฟกระชากเท่านั้น แต่จะไม่สำรองไฟให้ใช้งานต่อ หากต่อผิดช่อง แล้วเกิดไฟตกหรือไฟดับ จะมีผลทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดับทันที 4.  หมั่นตรวจสอบสายไฟอยู่เสมอ ระวังหนูแทะ กระรอกกัด ฯ 5. ควรทดสอบการใช้เครื่องสำรองไฟด้วยการปิดสวิตซ์หรือปลั๊กไฟ เพื่อเช็คดูว่า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่ดับหรือไม่? หากเครื่องไม่สำรองไฟ อาจเกิดจากแบตเตอร์รี่หมด ควรเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ทันที (โดยปกติแบตเตอร์รี่ 1 ก้อน จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน) สนใจสั่งซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) ท่านสามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้ตามขั้นตอนดังนี้ แจ้งรายละเอียด…