Computer Network

.
บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Computer Network) ในองค์กรเป็นการบริการในรูปแบบของสัญญาจ้างงาน ซึ่งการวางระบบเครือข่ายที่ดีทำให้ผู้ใช้ สามารถใช้อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องพิมพ์  สแกนเนอร์ โมเด็ม เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง เชื่อมต่อพ่วงให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม และข้อมูลร่วมกันได้ โดยจัดเก็บโปรแกรมไว้แหล่งเก็บข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลาง เช่น ที่ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเซิร์ฟเวิร์ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมร่วมกันได้จากแหล่งเดียวกัน ไม่ต้องเก็บข้อมูลไว้ในแต่ละเครื่องให้ซ้ำซ้อนกัน และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย ทั้งประเภทเครือข่าย LAN , MAN และ WAN ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระยะไกลได ้โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งบริการของเรามีดังนี้

Network Installation

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน ในราคายุติธรรม รวมถึงการรับประกันหลังการติดตั้งเสร็จ โดยเราจะเริ่มจากการออกแบบพื้นที่ของ Server เมื่อออกแบบเสร็จจึงจะดำเนินการติดตั้ง Server และใส่อุปกรณ์เข้าตู้ Rack พร้อมบริการติดตั้งสายสัญญาณด้วย UTP Cat5e, Cat6 และ Cat6e บริการติดตั้งสายสัญญาณด้วยใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้ง Single-Mode และ Multi-Mode พร้อมทั้งติดตั้ง Label บอกเลขหมายของอุปกรณ์ และจัดเก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับบริการออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่ายสำนักงานไร้สาย ขยายระบบเครือข่ายแบบใช้สาย เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการเข้าถึง รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารระหว่างปฏิบัติงาน

Load Balance System

Load Balance System เป็นระบบที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบที่มีการใช้งานหนักได้เป็นอย่าง ดี โดยการทำ Load Balance คือการจัดกลุ่มของ Server หลายๆ เครื่องเพื่อแบ่งงานกันทำงาน หรือ กระจาย Load การใช้งานของ User ไปยัง Server เครื่องต่างๆ ภายในกลุ่ม เพื่อรองรับการทำงาน เช่น เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากจะมีการเรียกใช้งาน Web Server , Database Server สูง จนทำให้ Server เครื่องเดียว ไม่สามารถรองรับการทำงานได้ทั้งหมด Load Balance สามารถรองรับกับจำนวน User ที่เข้ามาใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งปัญหาหลักๆ ของคนทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่คือ จะทำอย่างไรให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานของ User จำนวนมากๆได้ และเทคนิคหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือการทำ Load Balance

บริการ VPN (Virtual Private Network)

เป็นบริการเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก (WAN – Wide Area Network) ให้เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน อาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling ช่วยรับส่งข้อมูล  มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความคล่องตัวในการรับส่งข้อมูลเครือข่ายภายนอกองค์กรหรือระหว่างสาขาให้มีประสิทธิภาพ

Firewall

Firewall คือ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์  ทำหน้าที่ ตรวจสอบและควบคุมระบบข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโดยคุณสามารถกำหนดว่าข้อมูลนั้น อนุญาตให้เพื่อนๆหรือพนักงานเข้าถึงข้อมูลไหนบ้าง หากเป็นผู้บุกรุกจะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ทั้งนี้ การมี firewall จะตรวจสอบผู้ใช้ก่อนเข้าถึงข้อมูล

การมี Firewall นี้ จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ในเครื่อข่าย ได้รับการป้องกัน ไม่ให้  Hacker หรือซอฟต์แวร์อันตราย โจมตี เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้  Firewall ยังช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเหยือมัลแวร์นั้น ส่งซอฟต์แวร์อันตรายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย

SAN

เป็นเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มีความเร็วสูง และมีความเชื่อถือได้ ที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งระบบ SAN เป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลข่าสาวระหว่างกลุ่มอุปกรณ์ ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บและดึงข้อมูลขนาดใหญ่ให้ออกมาใช้งานได้รวดเร็ว และปลอดภัย ง่ายต่อการบริหารจัดเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

หากท่านไม่สะดวกที่จะทำเองหรือขาดผู้เชี่ยวชาญ ท่านไม่ต้องกังลงเพราะเรามีโซลูชั่นแบบครบวงจรให้ท่านเลือกโดยเราจะทำให้ตั้งแต่เริ่มให้คำแนะนำ วางแผน เลือกอุปกรณ์และระบบที่เหมาะสมติดตั้งให้กับองค์กรของท่าน โดยขึ้นตอนการดำเนินงานของเรามีดังนี้
1.บริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้าไปสำรวจหน้างานเพื่อประเมินราคา
2.ออกแบบจุดติดตั้ง และวางระบบ Network
3.ส่งแบบแปลนในการติดตั้ง และวางระบบให้ลูกค้าพิจารณาก่อนดำเนินการติดตั้ง
4.เริ่มดำเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จ
5.บริการให้คำแนะนำหลังการขาย

การขอใบเสนอราคา

 • แจ้งรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หรือหน่วยงาน ชื่อโครงการ(ถ้ามี) อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับ
 • แจ้งรายละเอียดของระบบที่ต้องการให้เราติดตั้ง พร้อมแนบภาพถ่ายของพื้นที่(ถ้ามี)
 • ส่งรายละเอียดมาได้ 3 ช่องทางได้แก่
  • ทางอีเมล์ service@itbtthai.com
  • ทาง Line ID : @itbtthai (มี @ ด้านหน้า)
  • หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง
 • หากไม่สะดวกช่องทางข้างต้นท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่ เบอร์ 02-1014461 หรือ สายด่วน 091-7598087
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประเมินราคา และแจ้งกลับภายใน 3-7 วันทำการ

  มาตรฐานที่บริษัทได้รับ
  Contact Us

  บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ที่อยู่ : 170/372 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด
  อำเภอเมืองปทุมธานี
  จังหวัดปทุมธานี 12000
  Tel/Fax : 02-1014461
  Hotline 24 ชม. : 091-7598087
  Email : service@itbtthai.com
  Line ID : @itbtthai (มี @ ด้านหน้า)
  Fanpage : ITBT Technology Solutions System

  office hours

  วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์
  ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
  เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  – คุยกับทีม IT Support  By AI  ITBT

  DBD Registered

  Copyright 2020 © ITBT Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Allow All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save