admin

รู้จัก TeamViewer โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์

รู้จัก TeamViewer โปรแกรมรีโมท และควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 1. TeamViewer คืออะไร?2. TeamViewer ก่อตั้งเมื่อไหร่?3.การบริหารงานของ TeamViewer 1. TeamViewer คืออะไร? TeamViewer เป็นโปรแกรมที่ให้บริการในด้านการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและควบคุมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการควบคุม นอกจากนี้ TeamViewer ยังสามารถใช้ในการแชร์ไฟล์ การประชุมทางออนไลน์ (online meetings) และฟีเจอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ได้ด้วย โดยมีรหัสผ่านและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตถึงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 2. TeamViewer ก่อตั้งเมื่อไหร่? Rossmanith GmbH เปิดตัวซอฟต์แวร์ TeamViewer เวอร์ชันแรกในปี 2548 ในขณะนั้นยังคงใช้โครงการ VNC อยู่ ผู้ให้บริการด้านไอทีต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพบลูกค้าโดยไม่จำเป็นและดำเนินการต่างๆ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์จากระยะไกลการพัฒนาประสบความสำเร็จอย่างมากและก่อให้เกิด TeamViewer GmbH ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในชื่อ TeamViewer Germany GmbH และเป็นส่วนหนึ่งของ TeamViewer AG 3.การบริหารงานของ TeamViewer ปัจจุบัน CEO ของ TeamViewer คือคุณ Oliver Steil เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมัน) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Ruhr-University, Bochum ประเทศเยอรมนี และเขาได้เข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของ TeamViewer ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2018 และนับตั้งแต่เสนอขายหุ้น IPO ของ TeamViewer เขาก็ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร เขาเป็นผู้จัดการที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติพร้อมด้วยผลงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างและประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี…

0
Read More

CM กับ PM ต่างกันอย่างไร ??

Corrective Maintenance ย่อว่า “CM” คือ ใช้งานจนเสียหาย ต้องหยุดเดินเครื่องแล้วจึงแก้ไข Preventive Maintenance ย่อว่า “PM” คือ แก้ไขในโอกาสที่เหมาะสมก่อนที่จะเสียหายรุนแรง การบำรุงรักษา ( Corrective maintenance) การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  คือ  สามารใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive maintenance) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นหนึ่งในรูปแบบการดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ใช้การตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ เพื่อช่วยลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการใช้งานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการตรวจสอบอุปกรณ์ในชิ้นส่วนต่างๆ ที่อาจเกิดความเสียหาย จะทำให้เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการผลิตล่าช้า จนทำให้เกิดการค้างสต๊อก หรือการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการที่จะมีการรับทราบปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะเกิดเป็นความเสียหายใหญ่ ทำให้ใช้เวลาน้อยกว่าในการหยุดเพื่อการซ่อมแซม เพราะช่างซ่อมบำรุงสามารถวิเคราะห์หาจุดบกพร่องและวางแผนการแก้ไขได้ล่วงหน้า การแก้ไขจุดบกพร่องเล็กน้อย ก่อนที่จะเกิดการลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขยากหรือต้องใช้เวลานาน เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนของการบำรุงรักษา เป็นหนึ่งในกระบวนการบำรุงรักษาในทุกที่ทุกองค์กรควรให้ความสนใจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ที่ปัจจุบันกรรมวิธีนี้สามารถทำได้สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทำให้สามารถคาดการณ์และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำในการประเมินและการบำรุงรักษายิ่งขึ้นไปอีก ที่มา : https://www.oilservethai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539679359&Ntype=11 : https://www.sumipol.com/knowledge/preventive-maintenance/

0
Read More

เครื่องสำรองไฟ(UPS) แบตเตอรี่เสื่อมควรรีบเปลี่ยนแบตก่อนจะสายเกินแก้!!

รู้ได้อย่างไรว่าแบเตอรี่เครื่องสำรองไฟ(UPS) เสื่อมสภาพ? 1. ทดลองดึงปลั๊กเครื่องสำรองไฟ(UPS) ออกตรงๆ แล้วดูว่าเครื่องยังสำรองไฟอยู่ไหม ซึ่งถ้าไม่และเครื่องไม่ได้ฟ้อง Over Load  และยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันแนะนำให้ส่งเคลมกับตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ถ้า ฟ้อง Over Load ควรซื้อตัวใหม่หรือเปลี่ยนเบตเตอรี่ 2.  ถ้าไฟกระชากอาจต้องทำใจ เพราะเครื่องสำรองไฟ(UPS)  บางรุ่นทนไฟกระชากได้ไม่มาก หากไฟกระชากมาเต็มๆเครื่องสำรองไฟ(UPS) ก็ดับได้เหมือนกัน อาจแก้ได้โดยไปหาปลั๊กกันไฟกระชากมาต่อเพิ่ม สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อสำรองไฟ (UPS) สาเหตุของแบตเสื่อมสภาพ เกิดขึ้นได้หลากหลาย ซึ่งการเสื่อมสภาพเร็วหรือช้าจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าร้อนจะเสื่อมไวกว่าเย็น โดนรวมแล้วแบตจะมีการหมดอายุการใช้งาน 1.5-2 ปี แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟเครื่องจักร ที่ออกแบบมาสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตามอายุไขของมัน เคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งาน 1.  ปิดเครื่องสำรองไฟทุกครั้งหลังสิ้นสุดการใช้งานของแต่ละวัน   2. เมื่อเกิดไฟตก ไฟกระชาก หรือไฟดับ เครื่องสำรองไฟจะจ่ายไฟเลี้ยงให้เรามีเวลาในการบันทึกข้อมูลได้ เวลาในการสำรองข้อมูลจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องรุ่นนั้น ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ทั้งเรื่องของเวลาสำรองไฟและราคา 3. การต่อสายเข้ากับเครื่องสำรองไฟ จำเป็นต้องต่อให้ถูกช่อง เพราะบางช่อง เช่น Printer จะป้องกันแค่ไฟกระชากเท่านั้น แต่จะไม่สำรองไฟให้ใช้งานต่อ หากต่อผิดช่อง แล้วเกิดไฟตกหรือไฟดับ จะมีผลทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดับทันที 4.  หมั่นตรวจสอบสายไฟอยู่เสมอ ระวังหนูแทะ กระรอกกัด ฯ 5. ควรทดสอบการใช้เครื่องสำรองไฟด้วยการปิดสวิตซ์หรือปลั๊กไฟ เพื่อเช็คดูว่า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่ดับหรือไม่? หากเครื่องไม่สำรองไฟ อาจเกิดจากแบตเตอร์รี่หมด ควรเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ทันที (โดยปกติแบตเตอร์รี่ 1 ก้อน จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน) สนใจสั่งซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) ท่านสามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้ตามขั้นตอนดังนี้ แจ้งรายละเอียด…

0
Read More

มาดูกันว่างาน Maintenance Service (MA) ต้องทำอะไรบ้าง?

MA คือ บริการดูแลและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Laptop อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องลูกข่าย (Client หรือ Workstation) ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software) ให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้การให้บริการ MA ของ ยังรวมไปถึง การให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่าย ให้ถูกต้องและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งอาจก่อปัญหาได้ เช่น Virus Computer เป็นต้น งาน Maintenance Service (MA) ทำอะไรบ้าง? 1.การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น MS Windows, MS Office, Email, Internet ให้ใช้งานได้ตามปกติ 2.ดูแลระบบอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Server , ADSL Router, Firewall, Wireless Access Point (AP) 3.การตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อทำรายงานให้ลูกค้าทราบแนวทางการปรับปรุงระบบ 4.การ Update โปรแกรม Antivirus เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกทำลายหรือเสียหายและการแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ซึ่งองค์กรขนาดย่อม (SME) อาจมองหาบริการ IT Outsource ในระดับงานไอทีพื้นฐานเช่น Helpdesk และ Technical Support หรือแม้แต่ตำแหน่งงานที่มีทักษะสูงอย่างเช่น System Engineer ซึ่งสามารถดูแลระบบ Server และ Network ได้ ดังนั้นในการประเมินขอบเขตงาน…

0
Read More

ทำไมจึงต้องใช้เครื่องสำรองไฟในองค์กร?

UPS (Uninterrupted Power Supply) หรือเครื่องสำรองไฟ เป็นอุปกรณ์ที่หลายคนต่างนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับกะทันหัน ทั้งๆ ที่ในเวลาปกติ เครื่องสำรองไฟ UPS เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ค่อยถูกให้ความสำคัญมากนัก ทั้งๆ ที่เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญพอสมควร เนื่องจากเครื่องสำรองไฟไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การสำรองไฟอย่างเดียวเท่านั้น เครื่องสำรองไฟ UPS ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้า ส่วนใหญ่ที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือปัญหา ไฟดับ ไฟเกิน ไฟกระชาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความเสียหายรุนแรงแก่อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรืออาจจะส่งผลกระทบต่องานได้ ถ้าหากเกิดปัญหาเหล่านี้เป็นประจำ แน่นอนว่าจะทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ดังนั้น การป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาว่าเครื่องสำรองไฟเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวที่จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ วิธีการทำงานของเครื่องสำรองไฟ UPS ถ้าพูดถึงเครื่องสำรองไฟ หลายๆ คนอาจจะคิดว่า ก็คงเป็นที่เก็บไฟ ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในช่วงเวลาไฟดับ แต่ตามที่บอกไปในข้างต้น ปัญหาเกี่ยวกับไฟไม่ได้มีแค่ไฟดับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีในเรื่องของไฟเกิน หรือไฟกระชากอีกด้วย เครื่องสำรองไฟ จะทำการจ่ายไฟให้โดยอัตโนมัติ ในช่วงเวลาที่ไฟดับ ในระหว่างที่คุณกำลังนั่งทำงาน อาจจะยังไม่ทันได้ทำการบันทึกงาน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถบันทึกงานได้ทันท่วงที งานที่ทำไว้ไม่เสียหาย และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องในช่วงเวลาเร่งด่วน อีกทั้ง ยังช่วยป้องกันอุปกรณ์ไอทีของคุณจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีไฟดับได้อีกด้วย นอกจากปัญหาเรื่องไฟดับแล้ว ปัญหาเรื่องไฟฟ้าอย่างหนึ่งคือ ไฟเกิน ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆ คนมักไม่รู้ เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไอทีของคุณเกิดความเสียหายได้ เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มักจะกำหนดปริมาณในการใช้ไฟ แต่กรณีนี้อยู่ ๆ มีแรงดันไฟที่มากเกินความจำเป็น แน่นอนว่าจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณรับกำลังไฟไม่ไหว และอาจส่งผลให้ถึงขั้นไฟฟ้าลัดวงจร และเสียในที่สุด ปัญหาในเรื่องของไฟกระชากหรือการจ่ายไฟที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายมากที่สุด หรือที่หลายๆ คนอาจจะเคยพบกับเหตุการณ์เมื่อฝนตกจะต้องรีบปิดทีวี เพราะฟ้าผ่าอาจจะทำให้ทีวีเสีย ซึ่งความเป็นจริงแล้วกรณีนี้เกิดจากการกระชากของไฟในช่วงที่ฟ้าฝ่า นั่นเอง 3 ประโยชน์ที่สำคัญของเครื่องสำรองไฟ UPS ตัวอย่างประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟ UPS ง่ายๆ ดังนี้ สำรองไฟไว้ใช้ในยามที่ไฟดับ การทำงานที่เร่งรีบ หรือความบันเทิงของครอบครัว ทุกครั้งที่ไฟดับ ยังมีไฟไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ให้ทันตั้งตัวทำการบันทึกงาน…

0
Read More

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy)

. บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://www.itbtthai.com/ รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลในทีนี้หมายถึงข้อมูลต่างๆ ในการทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ITBTTAHI คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ โดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้ ข้อ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด เช่น ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์…

0
Read More

สมัครงาน

เปิดรับสมัครพนักงานบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1.ตำแหน่ง Sale Project  รูปแบบจ้างงาน : พนักงานประจำ วุฒิการศึกษา : ป.ตรีไม่จำกัดสาขา เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี เงินเดือน : 15,000 – 30,000 บาท ทำงาน 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ – สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ – ดูแลงานขายโครงการ-จัดทำแผนและกำหนดแผนการทำงานให้กับบริษัทรวมทั้งจัดทำใบเสนอราคา – ติดตามงานและรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ – จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ(Presentation) – ทำ Cash Flow เบื้องต้นสำหรับสนับสนุนการขายและการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโครงการ – เก็บข้อมูลในแต่ละโครงการจากลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขายโครงการ – ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 2.ตำแหน่ง IT Support  นั่งประจำ Site งานของลูกค้าในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ รูปแบบจ้างงาน : พนักงานประจำ วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่นๆทางคอมพิวเตอร์ เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ยินดีรับเด็กจบใหม่! เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000  บาท ทำงาน 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือตามตกลง หน้าที่ความรับผิดชอบ…

0
Read More

สมัครฝึกงาน

บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566! หากสามารถทำงานได้ดี…บริษัทจะพิจารณารับเป็นพนักงานประจำทันที >> ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.IT Support 2.เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 3.เจ้าหน้าที่บัญชี >> สาขาที่เปิดรับสมัคร 1.นักศึกษาที่กำลงัศึกษาระดับชั้นป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.นักศึกษาที่กำลงัศึกษาระดับชั้นป.ตรี ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี >> สิ่งที่คุณจะได้รับ – คุณจะได้เรียนรู้งานจากพี่ๆ ผู้มีประสบการณ์คอยสอนงานให้อย่างใกล้ชิด – มีเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างฝึกงานแล้วแต่กรณี เช่น กรณีออกต่างจังหวัด – คุณจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงาน(หลังจากผ่านการฝึกงาน) >> ขั้นตอนการสมัคร 1. ให้นักศึกษาส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย โดยระบุระยะเวลาในการฝึกงานและงานด้านที่ต้องการฝึกงานมาที่อีเมล์ hr@itbtthai.com หรือ โทร. 02-1014461 กด 3 2. หากนักศึกษามีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา(พิจารณาจาก Resume) ฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ เมื่อบริษัทฯ พิจารณารับเข้าฝึกงาน ให้นักศึกษานำหนังสือจากสถาบันการศึกษา ส่งมาที่บริษัทด้วยตนเอง โดยระบุระยะเวลาการฝึกงานตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษากำหนด   ________________________________________ รีวิวจากนักศึกษาฝึกงานรุ่นพี่ นักศึกษาฝึกงานมทร.ธัญบุรี : “ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลให้ความรู้ต่างๆแก่น้องๆทุกคน ขอบคุณประสบการณ์ที่ดีและมิตรภาพดีๆระหว่างการฝึกงานในครั้งนี้ พี่ๆทุกคนใจดีเป็นกันเองและน่ารักมากๆ สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยให้คำปรึกษาในหลายๆด้าน พวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในครั้งนี้ไปต่อยอดในการทำงานในภายภาคหน้า”  ชานุ สิทธิอำพรพรรณ ม.เทคโนโลยีมหานคร : “รู้สึกดีใจที่ได้มาฝึกงานที่บริษัท ITBT ชอบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในที่ทำงาน ไม่ค่อยวุ่นวาย มีวิว ทิวทัศน์ที่ดี และได้อยู่ร่วมกับพี่ๆที่มีความชำนาญในด้าน IT และด้าน Data หรือจะเป็น Network พี่ๆก็ยังสามารถสอนงานได้อย่างดีเยียม ได้เรียนรู้วิชาต่างๆเกี่ยวกับ Computer ได้ลองเล่นและได้ลองปฏิบัติงานจริง…

0
Read More

นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ

เกี่ยวกับเรา บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาจากการลงทุนร่วมหุ้นกันของผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทั้งในบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจและบริการของเรา เรามีบริการออกแบบระบบ จัดจำหน่าย และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทั้ง Hardware Software พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ จากแบรนด์ชั้นนำ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในราคาพิเศษ

0
Read More
มาตรฐานที่บริษัทได้รับ
Contact Us

บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 170/372 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel/Fax : 02-1014461
Hotline 24 ชม. : 091-7598087
Email : service@itbtthai.com
Line ID : itbtthai
Fanpage : ITBT Technology Solutions System

office hours

วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

– คุยกับทีม IT Support  By AI  ITBT

DBD Registered

Copyright 2020 © ITBT Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save