ITBT News

รู้จัก TeamViewer โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์

รู้จัก TeamViewer โปรแกรมรีโมท และควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 1. TeamViewer คืออะไร?2. TeamViewer ก่อตั้งเมื่อไหร่?3.การบริหารงานของ TeamViewer 1. TeamViewer คืออะไร? TeamViewer เป็นโปรแกรมที่ให้บริการในด้านการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและควบคุมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการควบคุม นอกจากนี้ TeamViewer ยังสามารถใช้ในการแชร์ไฟล์ การประชุมทางออนไลน์ (online meetings) และฟีเจอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ได้ด้วย โดยมีรหัสผ่านและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตถึงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 2. TeamViewer ก่อตั้งเมื่อไหร่? Rossmanith GmbH เปิดตัวซอฟต์แวร์ TeamViewer เวอร์ชันแรกในปี 2548 ในขณะนั้นยังคงใช้โครงการ VNC อยู่ ผู้ให้บริการด้านไอทีต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพบลูกค้าโดยไม่จำเป็นและดำเนินการต่างๆ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์จากระยะไกลการพัฒนาประสบความสำเร็จอย่างมากและก่อให้เกิด TeamViewer GmbH ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในชื่อ TeamViewer Germany GmbH และเป็นส่วนหนึ่งของ TeamViewer AG 3.การบริหารงานของ TeamViewer ปัจจุบัน CEO ของ TeamViewer คือคุณ Oliver Steil เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมัน) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Ruhr-University, Bochum ประเทศเยอรมนี และเขาได้เข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของ TeamViewer ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2018 และนับตั้งแต่เสนอขายหุ้น IPO ของ TeamViewer เขาก็ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร เขาเป็นผู้จัดการที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติพร้อมด้วยผลงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างและประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี…

0
Read More

ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไรไม่ให้พังเร็ว!

       คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบำรุงรักษา อย่างเหมาะสมสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มอายุ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้สามารถ ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานได้ดีนั้นคืออย่างไร เช่น ในห้องคอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมีอุณหภูมิสูงเท่าไร มีความชื้นไม่เกินเท่าไร ขีดจำกัดของการทำงานเป็นอย่างไร ระยะเวลาในการทำงานของเครื่องเป็นอย่างไร ดังนั้น ห้องทำงานด้านคอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศที่ปราศจากฝุ่นและ ความชื้น ซอฟแวร์ แผ่นดิสก์ที่เก็บซอฟแวร์ และไฟล์ข้อมูล หรือสารสนเทศนั้น อาจเสียหายได้ ถ้าหากว่า แผ่นดิสต์ได้รับการขีดข่วน ได้รับความร้อนสูง หรือตกกระทบกระแทกแรง ๆ สิ่งที่ทำ ลายซอฟแวร์ได้แก่ ความร้อน ความชื้น ฝุ่น ควัน และการฉีดสเปรย์พวกน้ำยาหรือน้ำหอม ต่าง ๆ เป็นต้น การทำความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์ 1. ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ ถ้าคุณจะทำความ สะอาดเครื่อง ควรปิดเครื่องทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนลงมือทำความสะอาด 2. อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ำ เช็ดคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด ใช้ผ้าแห้งดีกว่า 3. อย่าใช้สบู่ น้ำยาทำความสะอาดใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้ระบบของเครื่อง เกิดความเสียหาย 4. ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปที่คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 6. ถ้าคุณจำเป็นต้องทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด ที่คู่มือแนะนำไว้เท่านั้น 7. ไม่ควรดื่มน้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ ในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์ 8. ไม่ควรกินของคบเคี้ยวหรืออาหารใด…

0
Read More

CM กับ PM ต่างกันอย่างไร ??

Corrective Maintenance ย่อว่า “CM” คือ ใช้งานจนเสียหาย ต้องหยุดเดินเครื่องแล้วจึงแก้ไข Preventive Maintenance ย่อว่า “PM” คือ แก้ไขในโอกาสที่เหมาะสมก่อนที่จะเสียหายรุนแรง การบำรุงรักษา ( Corrective maintenance) การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  คือ  สามารใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive maintenance) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นหนึ่งในรูปแบบการดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ใช้การตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ เพื่อช่วยลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการใช้งานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการตรวจสอบอุปกรณ์ในชิ้นส่วนต่างๆ ที่อาจเกิดความเสียหาย จะทำให้เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการผลิตล่าช้า จนทำให้เกิดการค้างสต๊อก หรือการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการที่จะมีการรับทราบปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะเกิดเป็นความเสียหายใหญ่ ทำให้ใช้เวลาน้อยกว่าในการหยุดเพื่อการซ่อมแซม เพราะช่างซ่อมบำรุงสามารถวิเคราะห์หาจุดบกพร่องและวางแผนการแก้ไขได้ล่วงหน้า การแก้ไขจุดบกพร่องเล็กน้อย ก่อนที่จะเกิดการลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขยากหรือต้องใช้เวลานาน เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนของการบำรุงรักษา เป็นหนึ่งในกระบวนการบำรุงรักษาในทุกที่ทุกองค์กรควรให้ความสนใจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ที่ปัจจุบันกรรมวิธีนี้สามารถทำได้สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทำให้สามารถคาดการณ์และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำในการประเมินและการบำรุงรักษายิ่งขึ้นไปอีก ที่มา : https://www.oilservethai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539679359&Ntype=11 : https://www.sumipol.com/knowledge/preventive-maintenance/

0
Read More

ระบบดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Edge คืออะไร ? และหน้าตาเป็นอย่างไร ?

ดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Edge นั้นถูกสร้างขึ้นในหลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใกล้กับเสาสัญญาณ Wi-Fi ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการให้บริการโครงข่าย 5G, ตามหัวมุมถนนเพื่อรองรับระบบจัดการจราจรอัจฉริยะและรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง, ในสำนักงานกลาง, หรือแม้แต่ภายในหรือบริเวณติดกับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารขององค์กรเช่น ศูนย์บริการทางการแพทย์ หรือพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับดาต้าเซ็นเตอร์บนคลาวด์ขนาดใหญ่ หรือแบบ Co-location แล้ว ดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Edge จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่า และมีขนาดได้ตั้งแต่แบบเล็กมากที่กินพื้นที่แค่ไม่กี่ Rack เก็บอยู่ในตู้ที่ตั้งตามหัวถนน, หรืออาจเต็มทั้งตู้ชั้น Rack เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลของอาคารหนึ่ง, ไปจนถึงตู้ Rack หลายตู้ที่อยู่ในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ของเสาสัญญาณ 5G, หรือแม้กระทั่วเป็นตู้ Rack จำนวนกว่า 40 – 50 ตู้ที่ตั้งอยู่ภายใต้สำนักงานใหญ่ของตัวเมือง สิ่งหนึ่งที่ควรระลึกไว้สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Edge คือ ดาต้าเซ็นเตอร์แบบนี้ก็ยังคงมีเอกลักษณ์ของความเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะมีระบบการใช้พลังงาน, การทำความเย็น, การเดินสายเคเบิล, และการเชื่อมต่อต่างๆ ลักษณะเดียวกันกับดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วไป เพียงแค่มีขนาดเล็กกว่ามากเท่านั้น ดาต้าเซ็นเตอร์ประเภทนี้ยังใช้ระบบมาตรฐานเดียวกันอย่างเช่นมาตรฐาน TIA-942-A ที่ระบุไว้ตั้งแต่ห้องทางเข้า, พื้นที่การเชื่อมต่อหลัก, พื้นที่ระบบเชื่อมต่อรอง, และพื้นที่จัดวางอุปกรณ์เชื่อมต่อ ดังนั้นดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Edge อาจมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของผู้ให้บริการ, คอร์สวิตชิ่ง, สวิตช์ Intermediate, และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ รวมอยู่ภายในตู้เดียวกัน และเนื่องจากการรวมทุกอย่างผสานเข้าไปอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กกว่าปกติ ทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Edge มักมีความหนาแน่นต่อตู้มากกว่า ทั้งด้านจำนวนการเชื่อมต่อและความต้องการพลังงาน จำเป็นต้องมีการทดสอบสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์เช่นกัน เนื่องจากดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Edge ก็ยังเป็นดาต้าเซ็นเตอร์รูปแบบหนึ่ง หมายความว่าการทดสอบที่คุณเคยทำกับดาต้าเซ็นเตอร์ปกติก็ยังใช้ได้กับแบบ Edge เช่นกัน โดยในดาต้าเซ็นเตอร์แบบนี้ คุณสามารถพบกับการเชื่อมต่อผ่านสายไฟเบอร์แบบซิงเกิลโหมดเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ, การเชื่อมต่อผ่าน MPO แบบมัลติโหมดที่เชื่อมระหว่างสวิตช์, ไปจนถึงสายเคเบิลแบบสายทองแดง หรือสาย SFP+ / SFP28 Twinax แบบ Direct Attach Cable (DAC) ที่เชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยกัน ที่มา…

0
Read More

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy)

. บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://www.itbtthai.com/ รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลในทีนี้หมายถึงข้อมูลต่างๆ ในการทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ITBTTAHI คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ โดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้ ข้อ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด เช่น ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์…

0
Read More

นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ

เกี่ยวกับเรา บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาจากการลงทุนร่วมหุ้นกันของผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทั้งในบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจและบริการของเรา เรามีบริการออกแบบระบบ จัดจำหน่าย และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทั้ง Hardware Software พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ จากแบรนด์ชั้นนำ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในราคาพิเศษ

0
Read More

บริการ TURNKEY PROJECT

บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรามีบริการให้คำปรึกษา พร้อมกับการออกแบบระบบ วางโครงสร้างต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านไอที และบริการติดตั้งแบบครบวงจร (Turnkey Project) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ทั้ง Hardware และ Software ที่ใช้ในโครงการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ลักษณะงานแบบ Turnkey Project ด้านไอที เป็นงานที่เจ้าของโครงการต้องการให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเข้าไปดำเนินการ วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง หรือบำรุงรักษาแล้วเสร็จแต่เพียงผู้เดียว หลักการดำเนินงาน 1. เจ้าของโครงการจะทำแบบร่างเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งบอกข้อกำหนดต่างๆ เช่น ลักษณะของโครงสร้างหรือวัสดุที่เลือกใช้ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทไปประเมินราคา บางครั้งเจ้าของโครงการอาจใช้ลักษณะแบบ Budget Control กล่าวคือจะบอกงบประมาณแล้วให้ผู้บริษัทแต่ละบริษัทนำเสนอ เจ้าใดให้ข้อเสนอที่ดีกว่าก็จะได้งานนั้น 2. โดยส่วนมากการเสนองานในรูป Turn Key เจ้าของงานกับบริษัทนั้นๆอาจเคยทำงานด้วยกันมาก่อน และจะต้องทราบฝีมือการทำงานของพนักงานในบริษัทจนเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจให้ดูแลโครงการนั้นต่อ การเสนองาน   บริษัทฯ ที่เสนองานต้องจัดทำเอกสารเพื่อให้เจ้าของโครงการตรวจสอบได้ว่ารูปแบบของโครงการเป็นแบบใด ใช้อุปกรณ์รุ่นไหน ยี่ห้อไหน ตรงตามสเปคที่วางไว้หรือไม่ เป็นต้น          

0
Read More

ธุรกิจและบริการของเรา

Hardware &software >> บริการวางแผน ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายในองค์กร เป็นการบริการในรูปแบบของสัญญาจ้างงาน Network >> บริการวางแผน ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายในองค์กร เป็นการบริการในรูปแบบของสัญญาจ้างงาน data center >> บริการออกแบบปรับปรุง(Renovate) วางระบบ และให้บริการบำรุงรักษาห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) สำหรับหน่วยงาน cctv >> จำหน่าย และติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบเดินสายและไร้สาย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร Video conference >> จำหน่าย ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยทีมช่างผู้ชำนาญ    UPS >> จำหน่าย พร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ Maintenance Air Conditioning Systems >> บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์ภายในห้อง Data Center รวมไปถึงระบบแอร์ภายในอาคารโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง Meteorology Instrument >> เราเป็นตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorology Instrument) นำเข้าจากต่างประเทศ MAINTENANCE SERVICE AGREEMENT >> บริการ Preventive&Corrective Maintenance ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการบำรุงรักษาที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้

0
Read More
มาตรฐานที่บริษัทได้รับ
Contact Us

บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 170/372 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel/Fax : 02-1014461
Hotline 24 ชม. : 091-7598087
Email : service@itbtthai.com
Line ID : itbtthai
Fanpage : ITBT Technology Solutions System

office hours

วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

– คุยกับทีม IT Support  By AI  ITBT

DBD Registered

Copyright 2020 © ITBT Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save